christelijk

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
ChristelijkDaten.nl - Serieuze Christelijke datingsite!
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Christelijk
Op zoek naar Christelijk? - Zoek Christelijk in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Christelijk, direct in beeld
 
Home
  
  Nieuw bericht in forum: Algemeen / Eigen schappen van Jezus ...Topic bericht:

Eigen schappen van Jezus ...

In de eersten 7 concilies( vanaf 325 na chr.) werd besloten dat jezus twee naturen heeft in een persoon verenigd, een mensenlijke en een goddelijken..
Men verkondigde dat Jezus zowel God is als mens.


Als hij werkenlijk God zou zijn, zou hij ook goddelijke eigenschappen moeten hebben. Echter, wij komen die eigenschappen niet tegen in de bijbel. De islam is God de Almachtige en heeft geen tekortkomingen. Hij is onafhanelijk van alles,hij is de eeuwigelevende, de Zelfbestaande.
Hij is onafhanelijk van slaap, rust, voedsel. Hij is tot alles in staat,
Hij bid niet, Hij word aangebeden. Hij verwekte niet, noch is hij verwekt. Hij is de alwetende.

We lezen nergens in de bijbel dat Jezus \'\'heeft\'\' geschapen, dat hij onafhanelijk is, almachtig is, de toekomst kent, enz.


\'\'Jezus kende de toekomst niet\'\'

Marcus 13:12
Maar van die dag of van die ure weet niemand ook de engelen in de hemel niet, OOK de zoon niet ,, Alleen de vader ...


\'\'Jezus word besneden\'\'\'

Lucas 2:21
En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij hem moeten besnijden, ontving hij ook de naam Jezus .......

Het klinkt heel vreemd als hij god zou zijn en besneden moet worden???


\'\'Jezus bidt tot god \'\'\'

Marcus 1:35
En vroeg, nog diep in de nacht, stond hij (jezus) op em ging naar buiten en hij ging heen naar de eenzame plaats en bad aldaar..

Zou Jezus aanbidden als hij zelf god was ???

Waneer de bovenstaande teks naast het volgende leggen, die volgens de schiftgeleerden naar de goddelijkheid van jezus verwijst, moet je wel de vraag stellen of God tot GOD aanbid!

Johannes 1:1

In het begin was het word en het woord was bij god en het woord was god.

Uit het geslacht van David

Romeinen 1:3
Aangaande zijn zoon, gespoten uit het geslacht van David naar het vlees.

Lucas 11:27
..En tot hem zeide : zalig de schoot, die u heeft gedragen, en de borsten, die gij hebt gezogen...


Neemt in kracht toe

Lucas 2:42
Het kind ( Jezus ) groeide op en werd kRachtiger en werd vervuld met wijsheid, en genade Gods was met hem..

Zou een Goddelijke wezen steeets wijzer moeten worden??


Jezus is machtelood

Johannes 5:30

\'\'Ik kan van niets doen uit mij zelf\'\'; ik oordeel zoals ik het van God hoort, en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik niet mijn wil probeer te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft..


Jezus had voedsel nodig

Marcus 11:12
En de volgende dag toen zij van bethanie kwamen werd (Jezus) honderig..

Indien Jezus god zou zijn, zou hij geen honger mogen krijgen...

De koran zegt:
De messias, de zoon van maria was slechts een bootschapper;voorzeker, alle boodschappers voor hem zijn heengegaan. en zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. zij plachten beide voedsel tot zich te nemen.
Zie, hoe wij de tekenen voor hen ( de mensen) veruidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden.

( koran hoofdstuk 5 vers 75)


Jezus ( god ? ) was zich niet bewust van de jaartijden

Marcus 11:13
En toen hij ( Jezus ) van verre een wijgenboom zag, die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. en erbij gekomen, vond hij er niets aan dan bladeren; want het was de tijd niet voor vijgen..


Als Jezus god zelf was had hij dat moeten weten..


Jezus heeft zelf geen kennis

Johannes 7:15-19
De Joden dan verbaasden zich en zeiden : Hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te ontvangen? Jezus antwoorden hun en zei: mijn leer is niet van mij maar ven hem , die mij gezonden heeft ..Jezus wordt beneden de engelen gesteld
Gij hebt (Jezus) voor een korte tijd beneden de engelen gesteld.......maar wij zien Jwzus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was


Zou god ooit in slaap vallen??

Lucas 8:23
En Terwel zij varende zijn ,viel hij (jezus) in slaap..

Als God ooit zou slapen, wie zou het Helal besturen en de wezens scheppen waarvan er elke seconde duizenden bijkomen???


 Naam:
 E-mail:
 Bericht:
 Message:

 Smilies:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X